Lisboa Portugal

Съемка и монтаж. Лиссабон, Португалия.